Všeobecné obchodní podmínky Loyalty Programu hotelu KINGS COURT & Hotel KING DAVID Prague

Poskytovatel = Společnost: HMG s.r.o., OR vedený městským soudem, oddíl C., vložka 65370, ICO: 25734008, DIC: CZ25734008, Hotel KINGS COURT *****, U Obecního domu 3, 110 00 Praha 1 & Hotel KING DAVID Prague, Hybernská 42, Praha 1

Uživatel/klient/člen věrnostního bonus Loyalty programu = fyzická osoba, která byla řádně zaregistrována na základě vyplnění a odeslání formuláře „Žádost o členství v Loyalty Programu“

Věrnostní program je určen pouze pro korporátní klientelu. Členství v Loyalty Programu je bezplatné. Účastníkem Loyalty Programu se může stát každá fyzická osoba, která provedla objednávku individuální nebo skupinové rezervace a služeb, a která se řádně zaregistrovala.

Registrace

Registrace se provádí na základě vyplnění příslušného formuláře ,,Žádost o členství v Loyalty Programu,, v emailové šabloně, která bude odeslána na uvedenou emailovou adresu: sales@hotelkingscourt.cz

Poté bude každému účastníkovi automaticky přiděleno originální číslo účtu a heslo pro vstup. Tyto údaje jednotlivý účastník obdrží na emailovou adresu, ze které byl zaslán požadavek pro registraci.

Povinné údaje jsou neměnné. Nepovinné údaje je možné kdykoliv změnit nebo doplnit.

V případě, že údaje nebudou aktuální nemůže provozovatel 100% garantovat správné vyřízení objednávky vybrané ceny z nabídky a její následné zaslání.

Věrnostní body

 • Každý člen Loyalty programu získává věrnostní body, které jsou nepřenosné. Získání věrnostních bodů opravňuje člena k čerpání cen z nabídky v rámci hodnoty dosažených bodů Loyalty programu. Možnost přepsání bodů na jinou osobu, jiný emailový účet není možná.
 • Body se přičítají podle principu 1 bod = 1 Kč revenue z dosažených obratů ubytovacích služeb a pronájmů konferenční místnosti (vč. objednaných FnB služeb ke konferenčním prostorům). Maximální dosažení bodů při jedné objednávce/akci je 500 000 bodů.
 • Pokud člen Loyalty Programu využívá u Konferenčních služeb akce „Override“ a čerpá dárkové poukazy, nemá již nárok na připsání bodů v Loyalty Programu
 • Body se připisují vždy nejpozději k 15. dni následujícího měsíce, po zpětné kontrole hotelem
  Kontrolou se rozumí – zda rezervace skutečně odbydlela nebo zda se jedná o no show (z no show se body nepočítají), datum příjezdu a odjezdu, celková cena dle původní písemné objednávky. V případě jakékoliv změny rezervace hosta během pobytu (změna typu pokoje, prodloužení nebo zkrácení pobytu) si provozovatel vyhrazuje právo upravit i celkovou hodnotu věrnostních bodů z dané rezervace.
 • Body jsou kalkulovány pouze z ceny za ubytování, nikoliv za další doplňkové služby ubytování jako např. taxi, minibar, telefony apod., které klient využil v hotelu
 • Body je možné získat i z ceny za pronájem konferenční místnosti a předem objednané služby ke konferenčním prostorům (Konf. balicky, coffee breaks, konf. technika apod. ). Na doplňkové služby objednané během konference se získání bodů nevztahuje !
 • Celkový počet získaných bodů se přepočítává z Kč hodnoty celkové ceny, nikoliv z EUR
 • Hotel si vyhrazuje právo vytvářet speciální nabídky, ve kterých budou klientům nabízeny až několikanásobně vyšší počty věrnostních bodů. Tyto nabídky se vztahují pouze na určitá období v kalendářním roce nebo na některé dny v týdnu. Tyto období nebo dny budou klientům zasílány ve formě Speciálních nabídek na avizovanou emailovou adresu, ale pouze v případě, že host požádá o zařazení do seznamu klientů, kteří mají zájem o zasílání Speciálních nabídek.
 • Body lze získat jen za přímé rezervace s Hotelem KINGS COURT & Hotel KING DAVID Prague (body nelze uplatnit při rezervaci přes 3tí stranu). Pro přímou rezervaci využijte emailovou adresu: reservation@hotelkingscourt.cz nebo reservation@hotelkingdavid.cz
 • Body do Loyalty programu nelze ziskat rezervováním hotelových služeb přes cestovní kancelář nebo internetového zprostředkovatele.
 • Hotel si vyhrazuje právo produkty a hodnoty produktů v Loyalty programu kdykoliv změnit
 • Není-li člen Loyalty programu aktivní po dobu 6 měsíců (nenasbírá žádný bod za zmíněné období), má hotel právo jeho profil deaktivovat a tím stornovat veškeré nasbírané body bez umožnění čerpání odměny. Toto rozhodnutí může hotel učinit bez předchozího upozornění.

Čerpání věrnostních bodů – objednání ceny

 • Získání věrnostních bodů opravňuje člena k odběru odměn z nabídky Loyalty programu v odpovídající dosažené hodnotě.
 • Odměny, které jsou pro člena dostupné jsou označeny zelenou barvou s možností ,,OBJEDNAT,,
 • Odměny, které nejsou dostupné z důvodu nedostatečného počtu bodů jsou označeny červenou barvou a NENÍ možné je ,,OBJEDNAT,,
 • Při kliknutí na tlačítko ,,OBJEDNAT,, Vám systém nabídne rekapitulaci s uvedením: zopakování ceny, počet bodů na kontě a počet bodů potřebných k objednání. Následně budete vyzváni k potvrzení objednávky.
 • Po potvrzení objednávky bude email s informací o objednávce odeslán na obchodní oddělení hotelu. Pracovník tohoto oddělení Vás bude následně kontaktovat zpět k vyřízení objednávky – zda si přejete cenu zaslat na uvedenou adresu, kterou uvádíte v sekci ,,Můj účet,, jako Dosílací Adresa, nebo zda je možné odměnu předat při osobní schůzce
 • Po objednání odměny je automaticky stav bodového konta upraven, body jsou odečteny, a pohyb zaznamenán v bodové historii.
 • Každý produkt v Loyalty programu lze objednat pouze v množství 1 kus/osobu. Bude-li objednávka zhotovena na více kusů produktů má hotel právo takovou objednávku stornovat a zamítnout. Více kusů lze objednat pouze v případě čerpání voucherů do SPA KINGS COURT nebo do Brasserie mEating Point. Maximální počet voucherů do těchto středisek činí 5 ks voucherů/středisko.

Rozdělení sekcí Loyalty programu

Můj účet

- v této sekci se nachází -

Identifikační číslo člena - je automaticky přiděleno po založení účtu, ze strany hotelu. Člen věrnostního programu nemá možnost toto číslo jakkoliv změnit.

Jméno a příjmení – tyto dvě položky není možné změnit z důvodu unikátnosti jednotlivých účtů členů Loyalty Programu. Obě položky jsou zadány na základě vyplnění a odeslání formuláře se Žádostí o členství v Loyalty Programu.

Firma – název firmy je vyplněn v profilu každého člena na základě vyplnění formuláře se Žádostí o členství v Loyalty Programu. Člen věrnostního programu nemá možnost tuto položku jakkoliv změnit. Je možné registrovat pod hlavičkou jedné firmy několik unikátních účtů pro různé fyzické osoby. Každá fyzická osoba, která se chce stát členem věrnostního programu musí vyplnit jeden formulář se Žádostí o členství v Loyalty programu a odeslat ho na příslušnou emailovou adresu.

Dosílací adresa – jedná se o poštovní adresu, na kterou si člen přeje doslat objednanou cenu z nabídky. Nemusí být stejná jako sídlo firmy, pod kterou je každý člen registrován. Tuto položku je možné libovolně měnit.

Email klienta – jedná se o emailovou adresu, na kterou budou klientovi zasílány informace o stavu objednávané ceny. Nemusí být stejná jako firemní emailová adresa.

Každý člen má možnost tuto položku v jeho profilu kdykoliv změnit.

Telefon – spojení, na kterém je člen nejčastěji k zastižení. Každý člen má možnost tuto položku v jeho profilu kdykoliv změnit.

Nové heslo a Potvrzení nového hesla, Vaše heslo pro přihlášení do Loyalty Programu. Každý člen má možnost tuto položku v jeho profilu kdykoliv změnit.

Odhlásit – tato ikona se nachází v pravém horním rohu jednotlivých sekcí. Kliknutím na tuto ikonu bude práce v Loyalty programu ukončena a klient odhlášen ze systému.

,,Zrušení zasílání spec. nabídek,, – Chcete-li zrušit zasílání Speciálních nabídek prosím zašlete Žádost o zrušení na emailovou adresu: sales@hotelkingscourt.cz

Vaši žádost se budeme snažit vyřídit co nejdříve a zašleme Vám potvrzující email o zrušení zasílání.

Žádám o ukončení členství – Chcete-li ukončit členství v Loyalty Programu zašlete prosím Žádost o ukončení členství v Loyalty Programu na adresu sales@hotelkingscourt.cz

Budete-li chtít své dosavadní body převést na jinou osobu. Kontaktujte nás rovněž na adrese sales@hotelkingscourt.cz

Stav konta – tato sekce informuje člena programu o aktuálním stavu konta. Zobrazuje současný počet maximálně dosažených bodů a zároveň historii připisování nebo čerpání věrnostních bodů.

Kontakt – přes tuto sekci mají možnost členové věrnostního programu kontaktovat obchodní oddělení hotelu s případnými dotazy nebo připomínkami. Vyplněním příslušných ikon bude automaticky odeslán email na emailovou adresu sales@hotelkingscourt.cz

Poté bude člen v co nejbližší možné době, avšak maximálně do 48 hodin, kontaktován s vyjádřením ze strany poskytovatele Loyalty Programu.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zaregistrované na jméno účastníka Loyalty Programu, za účelem prověření jeho platné účasti v Loyalty Programu, plnění dodávky objednaného zboží, jakož i další obchodní a marketingové účely poskytovatele včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 SB., a to na dobu 5 let. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě ani jinak použity bez souhlasu nositelů těchto dat.

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž účastník Loyalty Programu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel nepodléhá dalšímu souhlasu. Účastník má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze poskytovatele či určeného zpracovatele. Změny nebo žádost o výmaz zasílejte prosím na sales@hotelkingscourt.cz